Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Ensino por inmersión

Definición:

Tipo de educación bilingüe para falantes da lingua maioritaria. Os programas de inmersión, voluntarios e postos en práctica só cando a lingua materna do alumnado está suficientemente instalada fóra da escola, empregan a segunda lingua como medio de instrución. Segundo o momento no que se introduce a instrución completa na segunda lingua, pode falarse de inmersión temperá (desde as etapas iniciais) ou tardía. Podemos distinguir ademais os programas de inmersión parcial, nos que a segunda lingua non se emprega durante todo o día ou toda a semana, dos programas de inmersión total, nos que toda a instrución en determinadas etapas se realiza na segunda lingua. O modelo de inmersión foi utilizado, por exemplo, con estudantes anglófonos en Canadá e vén sendo empregado nalgunhas comunidades autónomas do noso país, como o País Vasco ou Cataluña. Relacionado con este tipo de ensinos, atopámonos cos programas de inmersión estruturada. Neste caso o docente utiliza unha forma simplificada da L2 e pode ter en conta as achegas do alumnado na L1.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Appel, R. & Muysken, P. 1987. Language Contact and Bilingualism. London: Edward Arnold.

Bernhardt, E. B. (ed.) 1992. Life in Language Immersion Classrooms. Philadelphia, Pa.: Multilingual Matters Ltd.

Crawford, J. 1989. Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice. Trenton, NJ: Crane Publishing Company.

Day, E. H. & Shapson, S. M. 1996. Studies in Immersion Education. Philadelphia, Pa.: Multilingual Matters Ltd.

García, O. (ed.) 1991. Bilingual Education: Essays in honor of Joshua A. Fishman. Vol. 1. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Keith, R. & Swain, J. H. (eds.) 1997. Immersion Education: International Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Siguán Soler, M. 2001. Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enseñanza por inmersión
Inglés: 
Immersion education
Francés: 
Enseignement par immersion
Alemán: 
Immersion
Italiano: 
Insegnamento per immersione
Polaco: 
Nauczanie imersyjne
Portugués: 
Ensino por imersão
Ruso: 
Иммерсионное обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ensino-inmersion, con data de acceso 24/07/2024).