Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Monolingüismo

Definición:

Condición propia daqueles falantes ou comunidades de fala que utilizan como medio de expresión habitual unha única lingua, a súa L1. De acordo con Ellis (1994), este termo tamén se pode entender como o fracaso na aprendizaxe dunha segunda lingua como consecuencia dunha forte identidade étnica ou do mantemento de actitudes moi negativas cara á cultura e os falantes da lingua meta.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Appel, R. & Muysken, P. 1987. Language Contact and Bilingualism. London: Edward Arnold.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Monolingüismo
Inglés: 
Monolinguism
Francés: 
Monolinguisme
Alemán: 
Monolinguismus
Italiano: 
Monolinguismo
Polaco: 
Jednojęzyczność
Portugués: 
Monolinguismo
Ruso: 
Одноязычность/ моноязычность
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/monolinguismo, con data de acceso 24/07/2024).