Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Semilingüe

Definición:

Emprégase este termo para denominar a aquel individuo que fala dúas linguas pero posúe en ámbalas dúas unha competencia menos desenvolvida que a dos falantes nativos monolingües. As análises das formas lingüísticas empregadas polos semilingües adoitan amosar, por exemplo, unha certa tendencia a simplificar morfoloxicamente ámbalas dúas linguas, aplicando regras xerais sen excepcións, e a empregar un vocabulario máis limitado que os monolingües. Para algúns investigadores isto está motivado polo feito de que os nenos de grupos minoritarios son obrigados a aprender unha segunda lingua na escola ao mesmo tempo que se descoida a súa lingua familiar.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Appel, R. & Muysken, P. 1987. Language Contact and Bilingualism. London: Edward Arnold.

Hinnenkamp, V. 2005. "Semilingualism, Double monolingualismand blurred genres. On (not) speaking a legitimate language". JSSE-Journal of Social Science Education 4/1: 57-90.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Semilingüe
Inglés: 
Semilingual
Francés: 
Semilingue
Alemán: 
Semilingual
Italiano: 
Semilingue
Portugués: 
Semilingue
Ruso: 
Полуязыковой
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/semilingue, con data de acceso 21/06/2024).