Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Selección

Definición:

Escolla de contidos gramaticais, culturais, léxicos ou doutro tipo nun programa de ensino de linguas consonte aos criterios de nivel, tempo dispoñible, obxectivos do curso, necesidades e intereses dos alumnos, etc.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Johnson, K. 1982. Communicative Syllabus Design and Methodology. Oxford: Pergamon Institute of English.

En investigación experimental, denomínase así ao proceso de mostraxe, isto é, de escolla dos individuos que van formar parte dunha mostra. É importante diferenciar a selección ao azar (é dicir, aquela na que tódolos suxeitos teñen as mesmas posibilidades de entrar a formar parte da mostra) da asignación ao azar, en donde tódolos individuos que conforman a mostra teñen as mesmas posibilidades de entrar en calquera dos grupos de experimentación (o grupo experimental ou o grupo de control).

Bibliografía: 

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Selección
Inglés: 
Selection
Francés: 
Sélection
Alemán: 
Auswahl
Italiano: 
Selezione
Portugués: 
Seleção
Ruso: 
Выбор
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/seleccion, con data de acceso 22/05/2024).