Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Grupo de control

Definición:

En investigación experimental pódense utilizar dous tipos de grupos de individuos: o grupo de control ou de comparación, e o grupo experimental. Se, por exemplo, se desexa investigar a eficacia dun novo método de ensino concreto, a investigación consistiría en ensinar a un grupo de estudantes (o grupo experimental) seguindo ese novo método e a outro grupo (o grupo de control) aplicando o método de ensino habitual, para posteriormente comparar os resultados obtidos en ambos os grupos. En ocasións é posible recorrer a varios grupos experimentais (deseño de grupos múltiples) en lugar dun só, co propósito de comprobar en cada un diferentes aspectos da investigación. No exemplo anterior, poderíanse utilizar distintos grupos experimentais para estudar o efecto do novo método de ensino no desenvolvemento de diferentes destrezas (por exemplo, expresión e comprensión oral fronte á escrita). Dado que os grupos se seleccionan para ser comparados, débese procurar que sexan similares (neste caso, intentarase que os grupos teñan un nivel de coñecementos parecido). Noutras circunstancias, dependendo do estudo, necesitarase que os grupos compartan outras características como, por exemplo, a idade, a clase social ou o tempo que estiveron estudando unha lingua.

Bibliografía: 

Johnson, K. & Johnson, H. 1998. Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell.

Yaremko, R. M., Harari, H., Harrison, R. C. & Lynn, E. 1986. Handbook of Research and Qualitative Methods in Psychology: For Students and Professionals. Hillsdale, N J; London: Lawrence Erlbaum.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Grupo de control
Inglés: 
Control group
Francés: 
Groupe de contrôle
Alemán: 
Kontrollgruppe
Italiano: 
Gruppo di controllo
Polaco: 
Grupa kontrolna
Portugués: 
Grupo de controlo
Ruso: 
Контрольная группа
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/grupo-control, con data de acceso 23/04/2024).