Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Idade

Definición:

Factor de grande importancia na aprendizaxe de segundas linguas polas súas implicacións á hora de deseñar e desenvolver o currículo. Fronte á opinión tan estendida que mantén que os estudantes de pouca idade son mellores aprendices que os adultos, as investigacións levadas a cabo a este respecto (Burstall, 1975; Fathman, 1975; Schumann, 1975; Snow e Hoefnagel-Höke, 1978; Krashen, Scarcella e Long, 1982) non son totalmente concluíntes, pois demostran que efectivamente os menores, en liñas xerais, son mellores aprendices de linguas que os adultos; no entanto, estes últimos superan aos anteriores en determinadas capacidades ou destrezas lingüísticas como, por exemplo, a aprendizaxe da gramática e a capacidade para analizar e establecer relacións inter- e intralingüísticas. Queda así mesmo posto de manifesto polos resultados destes traballos que os aprendices máis novos adoitan ter unha gran capacidade de imitación e así adoitan reproducir con gran facilidade o acento e a pronuncia dos falantes da lingua meta.

Varios son os argumentos utilizados para xustificar ou explicar os achados anteriores. Por unha banda deféndense razóns de carácter biolóxico. Algúns especialistas (Penfield e Roberts, 1959; Lenneberg, 1967) manteñen a existencia dun período crítico, que adoita coincidir coa puberdade, despois do cal o cerebro humano empeza a perder plasticidade e a aprendizaxe de segundas linguas faise cada vez máis difícil. Outros investigadores (Brown, 1973) aducen motivos de carácter afectivo. Os estudantes de curta idade adoitan ter unha actitude máis aberta para a aprendizaxe de linguas; ademais, son máis espontáneos e non teñen tanto medo a cometer equivocacións e erros. Finalmente, manéxanse tamén teorías ou hipóteses de carácter cognitivo. Rosansky (1975), por exemplo, mantén que un aprendiz novo é máis aberto nas súas actitudes sociais e é así mesmo máis flexible na súa consideración da lingua como un sistema formal.

Coa posta en marcha da reforma educativa en España, os discentes comezan co estudo da lingua estranxeira no segundo ciclo da educación primaria, é dicir, aos 8 anos máis ou menos, e naqueles centros onde era posible, este ensino tamén se ampliaba á educación infantil. Isto contrasta en gran medida co sistema educativo anterior en que a aprendizaxe da segunda lingua non tiña lugar ata o 6º curso de primaria, é dicir, aos 12 anos. Coa entrada en vigor da LOE e a posterior LOMCE a aprendizaxe da lingua estranxeira adiántase ao primeiro curso da educación primaria. Para rematar, cómpre indicar que actualmente tamén se están llevando a cabo proxectos de introdución do ensino da lingua estranxeira na etapa da Educación Infantil.

Bibliografía: 

Brown, R. 1973. A First Language: The Early Stages. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Burstall, C. 1975. "Factors Affecting Foreign Language Learning: A Consideration of Some Recent Research Findings". Language Teaching 8/1: 5-25.

Fathman, A. 1975. “The Relationship between Age and Second Language Productive Ability.” Language Learning 25: 245-253.

Krashen, S. D. Scarcella, R. C. & Long, M. H. 1982. Child-Adult Differences in Second Language Acquistion. Rowley, Mass.: Newsbury House.

Lenneberg, E. 1967. Biological Foundations of Language. New York: Wiley and Sons.

Muñoz Lahoz, C. (ed.) 2006. Age and the Rate of Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Muñoz Lahoz, C. (ed.) 2014. Complexities and interactions of age in second language learning: Broadening the research agenda Applied Linguistics Special Issue 35: 4

Muñoz Lahoz, C. 1999. “The Effects of Age on Instructed Foreign Language Acquisition”, in Fernández, S., Valdeón, R., García, D., Ojanguren, A., Urdiales, M. & Antón, A. (eds.). Essays in English Language TeachingA Review of the Communicative Approach. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1-21.

Muñoz Lahoz, C. 2014. "Starting young – is that it all takes?" Babylonia 1/14: 22-25.

Muñoz Lahoz, C. Pérez, C., Celaya, M. L., Navés, T., Torras, M. R., Tragant, E. & Victori, M. 2003. “On the Effects of Age on School Foreign Language Learning”. Eduling 1 (<http://www.ub.es/ice/portaling/eduling/>).

Palacios Martínez, I. M. 1994b. “The Problem of Age in the Learning of a Foreign Language Revisited: The New Situation in Spain.” English Language Teaching in Spain 2: 57-64.

Penfield, W. & Roberts, L. 1959. Speech and Brain Mechanisms. New York: Atheneum Press.

Rosansky, E. 1975. “The Critical Period for the Acquisition of Language: Some Cognitive Developmental Considerations.” Working Papers on Bilingualism 6: 93-100.

Schumann, J. 1975. “Affective Factors and the Problem of Age in Second Language Acquisition.” Language Learning 25: 209-225.

Snow, C. & Hoefnagel-Höke, M. 1978. “Age Differences in Second Language Acquisition”, in Hatch, E. (ed.), 1978, pp. 333-344.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Edad
Inglés: 
Age
Francés: 
Âge
Alemán: 
Alter
Italiano: 
Età
Polaco: 
Wiek
Portugués: 
Idade
Ruso: 
Возраст
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/idade, con data de acceso 24/05/2024).