Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Educación infantil

Definición:

Primeira etapa do sistema educativo español establecido desde a aprobación da LOXSE. De carácter non obrigatorio, comprende as idades de 0 a 6 anos, e divídese en dous ciclos: o primeiro, de 0 a 3 anos, e o segundo, de 3 a 6 anos. Na actualidade, unicamente o segundo ciclo ten carácter gratuíto. Tanto na Lei Orgánica de Calidade da Educación (LOCE) como nas posteriores Lei Orgánica de Educación (LOE) e Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) o ensino dunha lingua estranxeira pasa a ser obrigatorio desde o primeiro curso da Educación Primaria; porén, poderá impartirse de xeito opcional na etapa de Educación Infantil sempre que os centros conten co profesorado adecuado. O Ministerio de Educación, así como as Consellerías de Educación das comunidades autónomas, están a estimular e incentivar proxectos e experiencias de introdución dunha lingua estranxeira nesta etapa. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia). 1990a. Diseño Curricular Base. Educación Infantil. Madrid: MEC.

Rey Chao, M. A. 1991. A Reforma educativa: Contribución a un debate. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Educación Infantil
Inglés: 
Nursery school
Francés: 
Éducation pour enfants
Alemán: 
Kindergarten
Italiano: 
Asilo infantile
Polaco: 
Przedszkole
Portugués: 
Jardim-escola
Ruso: 
Дошкольное образование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/educacion-infantil, con data de acceso 13/06/2024).