Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Educación multicultural

Definición:

Proposta educativa cuxo fin é facer fronte ás situacións de diversidade cultural, cada vez máis frecuentes nas sociedades modernas, sobre todo como resultado dos movementos migratorios, considerándoas como un recurso e non só como un problema social. Entre os obxectivos xerais que se perseguen con este modo de entender a educación destacan tres:

  1. promover a igualdade de oportunidades sociais dos menores das minorías étnicas, aumentando a competencia destes na cultura dominante;
  2. fomentar o coñecemento e a valoración das diferenzas culturais como medio de combater a discriminación; e
  3. defender e desenvolver o pluralismo cultural na sociedade.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Jordán Sierra, J. A. 1994. La escuela multicultural. Un reto del profesorado. Barcelona: Paidós.

Juliano, D. 1993. Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas. Madrid: Eudema.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Educación multicultural
Inglés: 
Multicultural education
Francés: 
Éducation multiculturelle
Alemán: 
Multikulturelle Erziehung
Italiano: 
Educazione multiculturale
Polaco: 
Edukacja multikulturowa
Portugués: 
Educação multicultural
Ruso: 
Поликультурное образование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/educacion-multicultural, con data de acceso 15/04/2024).