Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

IATEFL

Definición:

Acrónimo inglés de International Association of Teachers of English as a Foreign Language, é dicir, “Asociación internacional de profesores de inglés como lingua estranxeira”, fundada en Londres en 1967. Entre os seus membros atópanse docentes tanto de países nos que o inglés é unha lingua estranxeira (por exemplo, Italia ou España) como de países nos que é unha segunda lingua (por exemplo, India ou Nixeria). Esta asociación celebra un congreso anual e publica un boletín bimensual, The IATEFL Newsletter. ⇒ apéndice V.

Entradas relacionadas: 
Correspondencia noutros idiomas
Ruso: 
Международная ассоциация преподавателей английского языка как иностранного
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/iatefl, con data de acceso 17/04/2024).