Apéndice V. Inglés

1. Asociacións de docentes de inglés. Outras entidades

2. Cursos, seminarios e másters de formación do profesorado

3. Revistas electrónicas, foros de debate e listas de distribución sobre o ensino do inglés

4. Aprendizaxe do inglés como lingua estranxeira (ligazóns): materiais, gramáticas, dicionarios, exames e diplomas, etc.

5. Cursos de inglés como lingua estranxeira