Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Plurilingüismo

Definición:

Coñecemento integrado e utilización de varias linguas por parte dun individuo ou un grupo que implica a conciencia da interrelación existente entre as linguas que se van aprendendo. Desde a perspectiva do marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, proponse distinguir este concepto do de multilingüismo. O multilingüismo limítase ao coñecemento que un falante ten de varias linguas ou á coexistencia de distintas linguas nunha sociedade determinada. O plurilingüismo, pola súa banda, implica un coñecemento máis profundo e unha maior integración da(s) lingua(s) estranxeira(s) na competencia comunicativa do individuo, xa que presupón que conforme unha persoa vai aprendendo novas linguas e culturas, esa experiencia de aprendizaxe vaina enriquecendo de tal xeito que os seus coñecementos lingüísticos e culturais non se almacenan en compartimentos estancos, senón que pode relacionalos entre si para axilizar e facilitar a súa aprendizaxe.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Plurilingüismo
Inglés: 
Multilingualism
Francés: 
Plurilinguisme
Alemán: 
Mehrsprachigkeit
Italiano: 
Plurilinguismo
Polaco: 
Wielojęzyczność
Portugués: 
Plurilinguismo
Ruso: 
Многоязычие
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/plurilinguismo, con data de acceso 19/05/2024).