Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Contexto de aprendizaxe de idiomas

Definición:

Contorno onde se produce a aprendizaxe dun idioma e onde concorren varios constructos de carácter individual inherentes ao aprendente como os factores afectivos, cognitivos e sociolóxicos, xunto a outras dimensións pertinentes aos diferentes niveis de contexto de aprendizaxe como a natureza do idioma, o contido, o profesorado, a práctica e retroalimentación, o escenario de aprendizaxe, e os aspectos socioculturais e políticos do medio. Un enfoque moderno dun bo contexto de aprendizaxe avoga pola harmonía e complementariedade entre estes dous constructos e unha maior flexibilidade cara a pluralidade tanto cultural como lingüística dos aprendentes.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Baker, C. 1993. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters.

Kramsch, C. 1994. Context and culture in language learning. Oxford: Oxford University Press.

Narcy-Combes, M.; Narcy-Combes, J.; McAllister, J.; Leclère, M & Miras, G. 2019. Language learning and teaching in a multilingual world. (Series New Perspectives on Language and Education 65). Clevedon: Multilingual Matters.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Contexto de aprendizaje de idiomas
Inglés: 
Language Learning Environment (LLE)
Ruso: 
Языковая среда обучения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/contexto-aprendizaxe-idiomas, con data de acceso 21/05/2024).