Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Linguaxe de signos

Definición:

Tamén lingua de signos e linguaxe signada (LS).

linguaxe empregada polos individuos que forman parte das distintas comunidades de xordos para comunicarense entre si. Esta linguaxe baséase no emprego das mans, a expresión facial, e outros modos de expresión xestual tales como a mímica ou a expresión corporal.

De forma semellante á lingua falada, a linguaxe de signos consta de elementos léxicos e gramaticais e de regras gramaticais. En canto aos elementos léxicos e gramaticais que conforman o vocabulario das linguaxes signadas, estes tamén son arbitrarios e varían dunha comunidade a outra, ata dentro dun mesmo país ou rexión. Así pois, os signos empregados en Estados Unidos para designar o concepto pai, o verbo ser ou a conxunción pero non son os mesmos que os que se empregan en España, por exemplo. Mesmo dentro dun mesmo país estes signos poden variar dunha rexión a outra e dunha comunidade xorda a outra. Pero do mesmo xeito que sucede coa lingua falada, dentro de cada país e para outorgar uniformidade e cohesión á linguaxe de signos, existe unha lingua de signos estándar que se adoita tomar como referencia á hora de ensinala tanto a persoas xordas como a oíntes.

Con respecto á utilidade das linguas de signos, existe unha gran controversia dentro da comunidade de xordos e entre as persoas implicadas na súa educación: os manualistas están a favor da linguaxe signada mentres que os oralistas están en contra. Estes últimos consideran que, ao comunicarse a través de signos, os xordos limítanse a interactuar soamente coas persoas que coñecen esa linguaxe; como consecuencia, as súas posibilidades de comunicación co mundo exterior vense seriamente reducidas.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Deuchar, M. 1984. British Sign Language. Londres: Routledge and Kegan Paul.

Rodríguez González, M. A. 1992. Lenguaje de signos. Barcelona: Confederación Nacional de Sordos de España/Fundación ONCE.

Schlesinger, L. N. 1978. Sign Language of the Deaf: Psychological, Linguistic and Chronological Perspectives. New York; London: Academic Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lenguaje de signos
Inglés: 
Sign language
Francés: 
Langue (langage) des signes
Alemán: 
Zeichensprache
Italiano: 
Linguaggio dei segni
Polaco: 
Język migowy
Portugués: 
Linguagem gestual
Ruso: 
Язык жестов
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/linguaxe-signos, con data de acceso 24/05/2024).