Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Ensino da segunda lingua a estudantes con necesidades especiais

Definición:

Termo que fai referencia ao coñecemento e emprego de diversas teorías, métodos e técnicas didácticas, especialmente deseñadas para pór en práctica ao longo de todo o proceso educativo, dirixidas ao alumno cuxas necesidades educativas son de carácter máis específico ou quedan fóra das contempladas nun programa de ensino xeral. As necesidades educativas especiais cobren un amplo espectro que abrangue problemas tanto físicos como psíquicos e que poden dificultar ou entorpecer o proceso de aprendizaxe do discente. Así pois, entran dentro da definición de necesidades especiais problemas tales como a paraplexia, cegueira, xordeira, afasia, discapacidade mental, etc. Na análise das necesidades especiais en relación coa aprendizaxe ou adquisición de linguas, concedeuse especial importancia ao estudo das distintas afasias e á adquisición da lingua en persoas xordas. Tamén se levaron a cabo investigacións relativas á adquisición da primeira lingua por parte de individuos con algún tipo de discapacidade mental. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Gable, R. A. & Warren, S. I. (eds.) 1993. Strategies for Teaching Students with Mild to Severe Mental Retardation. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publications.

Hanko, G. 1987. Special Needs in Ordinary Classrooms. Oxford: Blackwell. 1st edition (reprinted with corrections).

Rosenberg, S. & Abbeduto, L. 1993. Language and Communication in Mental Retardation: Development, Processes and Intervention. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enseñanza de la segunda lengua a estudiantes con necesidades especiales
Inglés: 
Teaching second languages to students with special needs
Francés: 
Enseignement de la deuxième langue à des apprenants avec besoins spéciaux
Alemán: 
Fremdsprachenunterricht für Lernbehinderte
Italiano: 
Insegnamento della seconda lingua ad alunni con bisogno particolari
Polaco: 
Nauczanie drugiego języka dla uczniów specjalnej troski
Portugués: 
Ensino da segunda língua a alunos com necessidades educativas especiais
Ruso: 
Обучение второму языку учащихся с особыми потребностями
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ensino-segunda-lingua-estudantes-necesidades-especiais, con data de acceso 18/05/2024).