Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Lectura sublabial

Definición:

Tamén lectura subvocal.

A subvocalización durante a lectura implica articular os sons das palabras mentres a persoa está lendo e ás veces pronunciar as palabras en voz baixa; xa que logo, a lectura sublabial, á hora de interpretar o código escrito, pode ofrecer ao lector da L1 dun nivel elemental o apoio da lingua falada, coa cal está máis familiarizado. A lectura en voz alta é máis lenta que a lectura silenciosa porque os ollos se moven de forma máis rápida que a lingua. A subvocalización emprega case o mesmo tempo que a lectura en voz alta, o que non permite o desenvolvemento da lectura rápida. Algúns especialistas na aprendizaxe da lectura consideran que se debería evitar a lectura sublabial. Con todo, no caso do alumno dunha segunda lingua esta podería ser simplemente un síntoma da súa inseguridade na lingua e unha axuda da que se vale ata lograr unha maior competencia nesta destreza.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Nuttall, C. 2000. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. London: Heinemann. New edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lectura sublabial
Inglés: 
Subvocal reading
Francés: 
Lecture sublabiale
Alemán: 
Leises Lesen
Italiano: 
Lettura silenziosa
Polaco: 
Czytanie ciche
Portugués: 
Leitura silenciosa
Ruso: 
Субвокальное чтение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/lectura-sublabial, con data de acceso 19/05/2024).