Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Lingua artificial

Definición:

Lingua inventada co propósito de mellorar a comunicación internacional. Algúns lingüistas prefiren o termo lingua auxiliar xa que consideran que as connotacións de “artificial” poden ser demasido restritivas. En xeral, as linguas artificiais constrúense a partir de elementos léxicos e gramaticais dun conxunto máis ou menos amplo de linguas naturais. Desde o século XVII houbo diversas propostas para crear unha lingua artificial —Crystal (1987) recolle un total de 10— pero, a pesar da relativa celebridade dalgúns intentos como o volapük ou a interlingua, o seu éxito foi en xeral escaso. O esperanto, creado polo filólogo polaco Ludwig Lazarus Zamenhof a finais do século XIX, é unha excepción xa que conta, segundo algunhas estimacións, cuns sete millóns de falantes en todo o mundo, considerándoo algúns deles a súa lingua nativa

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 2nd edition.

Fromkin, V. & Rodman, R. 1998. An Introduction to Language. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. 6th edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lengua artificial
Inglés: 
Artificial language
Francés: 
Langue artificielle
Alemán: 
Künstliche Sprache
Italiano: 
Lingua artificiale
Polaco: 
Język sztuczny
Portugués: 
Língua artificial
Ruso: 
Искусственный язык
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/lingua-artificial, con data de acceso 20/06/2024).