Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Pensar para falar

Definición:

Esta hipótese foi exposta por Slobin (1991, 1996a, 1996 b) e Berman e Slobin (1994). Formúlase como o feito de pensar que ten lugar no proceso de falar en-liña previo á verbalización e constitúe unha visión máis cauta e dinámica do relativismo lingüístico. Segundo Slobin, os nenos e as nenas mostran diferentes maneiras de pensar para falar dependendo da lingua que aprendan. Por exemplo, na descrición dun debuxo dun conto ilustrado no que se ve a un cervo tirando a un neno a un estanque, en inglés os participantes no estudo describírono como “o cervo tira ao neno dun precipicio á auga” (the deer tips him off over a cliff into the water), con todo os participantes españois describírono como “Tirouno. Por sorte abaixo estaba o río. O neno caeu na auga”. Os falantes ingleses describen a traxectoria e infiren o escenario mentres que os españois apenas describen a traxectoria pero detallan o escenario. Esta maneira de pensar para falar ocorre na infancia e relaciona linguaxe e pensamento. A aplicación desta hipótese á segunda lingua investiga se é posible aprender unha nova maneira de pensar para falar, é dicir, repensar para falar (Robinson e Ellis 2008) ou unha nova maneira de pensar para falar (Cadierno 2004, 2010). Tamén se analiza como inflúe a lingua materna nesa nova maneira de pensar para falar, tanto na fala como no uso dos xestos. Nos estudos levados a cabo ata o momento observouse que se poden adquirir os patróns de pensar para falar na L2, mais, con todo, a evidencia tamén mostra que se manteñen patróns de conceptualización da primeira lingua, mesmo no caso de falantes en situacións de inmersión lingüística (Stam 2017).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Berman, R. A. & Slobin, D. I. 1994. Relating events in narrative: A cross-linguistic developmental study. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum.

Cadierno, T. 2004. "Expressing motion events in a second language: A cognitive typological approach", in Achard, M. & Neimeier, S. (eds.). Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition and Foreign Language Pedagogy. The Hague: Mouton de Gruyter, pp. 13-49.

Cadierno, T. 2010. "Motion in Danish as a Second Language: Does the Learner´s L1 Make a Difference?", in Han, Z. & Cadierno, T. (eds.). Linguistic Relativity in SLA: Thinking for Speaking. Bristol: Multilingual Matters, pp.1-33.

Gullberg, M. 2011. "Thinking, speaking and gesturing about motion in more than one language", in Pavlenko, A. (ed.). Thinking and speaking in two languages. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 143-169.

Pavlenko, A. (ed.) 2011. Thinking and speaking in two languages. Clevedon: Multilingual Matters.

Robinson, P. & Ellis, N. (eds.) 2008. Handbook of Cognitive Linguistics and second language acquisition. New York/London: Routledge.

Slobin, D. 1991. "Learning to think for speaking: Native language, cognition, and rhetorical style". Pragmatics 1: 7-25.

Slobin, D. 1996a. "From thought and language to thinking for speaking", in Gumperz, J. J. & Levinson, S. (eds.). Rethinking linguistic relativity. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 70-96.

Slobin, D. 1996b. "Two ways to travel: Verbs of motion in English and Spanish", in Shibatani, M. & Thompson, S. (eds.). Grammatical Constructions. Oxford: Clarendon Press, pp. 195-219.

Stam, G. 2017. "Verb framed, satellite framed or in-between? A L2 learner’s thinking-for-speaking in her L1 and L2 over 14 years", in Ibarretxe-Antuñano, I. (ed.). Motion and space across languages: theory and applications. Amsterdam: John Benjamins, pp. 329-365.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Pensar para hablar
Inglés: 
Thinking-for-speaking
Francés: 
Penser pour parler
Alemán: 
Denken für Sprechen
Italiano: 
Pensare per parlare
Portugués: 
Pensar para falar
Ruso: 
Думать чтобы говорить
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/pensar-falar-0, con data de acceso 24/05/2024).