Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Adquisición dunha segunda lingua

Definición:

Proceso mediante o que se adquire o dominio dunha segunda lingua. Este termo pode empregarse con referencia a calquera lingua que non sexa a lingua materna, aínda que algúns autores distinguen entre os termos adquisición dunha segunda lingua e adquisición dunha lingua estranxeira. A primeira refírese a aqueles contextos sociais ou institucionais nos que a lingua en cuestión goza de certo recoñecemento oficial. A segunda asóciase con situacións nas que a aprendizaxe se limita fundamentalmente ao contexto formal dunha clase.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Castañeda Castro, A. 1997. Aspectos cognitivos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Granada: Granada Lingüística & Método Ediciones.

Ellis, R. 1991. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Liceras, J. M. 1996. La adquisición de las lenguas segundas y la gramática universal. Madrid: Síntesis.

Lightbown, P. Rand, J., Ranta, L. & Spada, N. 1993. How Languages Are Learned. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Adquisición de una segunda lengua
Inglés: 
Second language acquisition (SLA)
Francés: 
Acquisition d'une deuxième langue
Alemán: 
Zweitsprachenerwerb
Italiano: 
Acquisizione della seconda lingua
Polaco: 
Przyswajanie drugiego języka
Portugués: 
Aquisição de segunda língua
Ruso: 
Овладение вторым языком
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/adquisicion-segunda-lingua, con data de acceso 27/05/2024).