Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Adquisición dunha terceira lingua

Definición:

Coñécese tamén como adquisición multilingüe e adquisición múltiple de linguas.

Proceso polo cal falantes con coñecementos previos de dúas ou máis linguas adquiren unha terceira ou lingua adicional. Enténdese por coñecementos lingüísticos previos o coñecemento por parte do falante da súa lingua nativa, así como de calquera outra lingua adicional que adquira con anterioridade.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cenoz, J. & Jessner, U. (eds.) 2000. English in Europe. The Acquisition of a Third Language. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Cenoz, J.; Hufeisen, B. & Jessner, U. (eds.) 2001. Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Correspondencia noutros idiomas
Galego: 
Adquisición dunha terceira lingua
Inglés: 
Third language acquisition
Francés: 
Acquisition d'une troisième langue
Alemán: 
Drittsprachenerwerb
Italiano: 
Acquisizione della terza lingua
Polaco: 
Przyswajanie trzeciego języka
Portugués: 
Aquisição de terceira língua
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/adquisicion-terceira-lingua, con data de acceso 31/03/2020).