Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Transferencia lingüística

Definición:

Proceso cognitivo selectivo que provoca o uso da lingua nativa, ou de calquera outra lingua que fora previamente adquirida, no proceso de adquisición dunha segunda lingua ou dunha lingua adicional. Empréganse diferentes termos para facer referencia a este fenómeno lingüístico, por exemplo interferencia ou influencia a través das linguas, que parten de supostos teóricos diferentes; sen embargo, o termo transferencia é o máis aceptado. Existen diferentes tipos de transferencia, que se poden clasificar como segue:

  1. Transferencia positiva fronte a transferencia negativa. Esta distinción está relacionada coas teorías condutistas e está baseada no produto final; a positiva asóciase ao efecto facilitador da primeira lingua, mentres que a negativa, tamén denominada interferencia, conduce á produción de erros na segunda lingua.
  2. Proceso de aprendizaxe fronte a proceso de produción, onde a influencia da primeira lingua baséase en procesos; desde esta perspectiva o produto non é o máis importante.
  3. Transferencia manifesta fronte a transferencia encuberta. Esta diferenciación está baseada na percepción que o aprendiz ten da distancia lingüística; na primeira o aprendiz non percibe a similitude entre as linguas mentres que na segunda si o fai. A transferencia encuberta divídese á súa vez en dous tipos: transferencia e préstamo; a primeira implica que o aprendiz percibe a similitude de estrutura entre dúas linguas, e cando non coñece unha estrutura recorre á lingua materna; a segunda está relacionada con cuestións léxicas e implica unha percepción da similitude entre formas léxicas.
  4. Transferencia de préstamo fronte a transferencia de substrato, unha distinción baseada na dirección da transferencia: a de préstamo corresponde á influencia da segunda lingua na primeira, e a de substrato corresponde á influencia da primeira na segunda.

A transferencia constitúe un aspecto cognitivo central na hipótese da interlinguaxe

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alonso Alonso, R. (ed.) 2016. Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters

Baralo, M. 1997. "La organización del lexicón en lengua extranjera". Revista de Filología Románica. Homenaje a Pedro Peira Soberón 14/1: 59-73.

Baralo, M. 1999. La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: ArcoLibros.

Celaya Villanueva, M. L. 1992. Transfer in English as a Foreign Language: A Study on Tenses. Barcelona: PPU.

Gass, S. 1992. Language Transfer in Language Learning. Amsterdam: John Benjamins.

Kellerman, E. & Sharwood Smith, M. (eds.). 1986. Cross-linguistic Influence in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press.

Kellerman, E. 1987. Aspects of Transferability in Second Language Acquisition. Leiden: Sneldruk Enschede.

Odlin, T. 1989. Language Transfer. Cambridge: Cambridge University Press.

Selinker, L. 1972. “Interlanguage.” International Review of Applied Linguistics 10: 209-231. (Traducido al español en Liceras, J., 1992).

Selinker, L. 1992. Rediscovering Interlanguage. London: Longman.

Yu, L. & Odlin, T. 2015. New Perspectives on Transfer in Second Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Transferencia lingüística
Inglés: 
Language transfer
Francés: 
Transfert linguistique
Alemán: 
Sprachtransfer
Italiano: 
Transfer linguistico
Portugués: 
Transferência linguística
Ruso: 
Языковой перенос
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/transferencia-linguistica, con data de acceso 22/05/2024).