Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Distancia lingüística

Definición:

Grao de similitude ou diferenza entre distintas linguas. As linguas próximas son aquelas que posúen trazos lingüísticos semellantes como, por exemplo, o galego e o portugués, xa que ámbalas dúas son linguas de orixe latina. Son linguas distantes aquelas que non posúen trazos comúns: o español e o xaponés, por exemplo.

A distancia entre as linguas considérase un factor que pode influír na súa aprendizaxe. Esta pode considerarse, desde o punto vista lingüístico, como a diferenza existente entre dúas linguas: a distancia obxectiva que existe entre elas, é dicir, o seu grao de parentesco xenético, ou o grao de contacto que ten habido entre elas ó longo da historia; pero tamén se pode considerar en tanto que fenómeno psicotipolóxico, é dicir, determinado pola percepción que o aprendiz ten do grao de diferenza e similitude existente entre a súa lingua materna e a segunda lingua. A distancia entre dúas linguas é un dos fenómenos que actúan sobre a transferencia lingüística.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cenoz, J. 2013a. Towards Multilingual Education. Basque Educational Research from an International Perspective. Bristol: Multilingual Matters.

Chiswick, B. & Miller, P. 2005. "Linguistic Distance: A Quantitative Measure of the Distance Between English and Other Languages". Journal of Multilingual and Multicultural Development 26/1: 1-11.

García Gutiérrez, M. 1993. “El español como lengua segunda de un italiano: Transferencia y distancia lingüística”, en Liceras, J. M. (ed.). La Lingüística y el análisis de los sistemas no nativos. Ottawa: Dovehouse, pp. 81-123.

Kellerman, E. 1977. “Towards a Characterisation of the Strategies of Transfer in Second Language Learning”. Interlanguage Studies Bulletin 2: 58-145.

Lindgren, E. & Muñoz, C. 2013. "The influence of exposure, parents, and linguistic distance on young European learners' foreign language comprehension". International Journal of Multilingualism 10/1: 105-129.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Distancia lingüística
Inglés: 
Language distance
Francés: 
Distance entre langues
Alemán: 
Sprachdistanz
Italiano: 
Distanza linguistica
Polaco: 
Odległość językowa
Portugués: 
Distância linguística
Ruso: 
Языковая дистанция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/distancia-linguistica, con data de acceso 22/05/2024).