Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Interlinguaxe

Definición:

Sistema estrutural independente tanto da lingua materna como da lingua meta, que o aprendiz produce no proceso de aprendizaxe da lingua meta. A transferencia lingüística e a fosilización constitúen os dous procesos cognitivos esenciais deste sistema. A metodoloxía da análise da interlinguaxe debe incluír, en opinión de Selinker (1972, 1992), catro etapas:

  1. oración interlingüística producida polo suxeito;
  2. tradución literal da oración producida;
  3. forma hipotética na lingua meta; e, para rematar,
  4. forma correcta na lingua materna.

O seguinte exemplo de interlinguaxe inglesa ilustra estas catro fases:

  1. *the plane was land in Santiago on the morning;
  2. “o avión era aterrar en Santiago na mañá”;
  3. the plane landed in Santiago in the morning;
  4. “o avión aterrou en Santiago pola mañá”.

O uso de sobrexeneralizacións, categorías baleiras ou o principio dos efectos múltiples constitúen fenómenos característicos deste sistema lingüístico independente. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alonso Alonso, R. 1999. Language Transfer in Interlanguage with Special Reference to Adverbial Placement. Santiago: Universidad de Santiago (Tesis doctoral inédita).

Alonso Alonso, R. 2002. The Role of Transfer in Second Language Acquisition. Vigo: Universidade de Vigo.

Bialystok, E. & Sharwood Smith, M. 1985. "Interlanguage Is not a State of Mind: An Evaluation of the Construct for Second Language Acquisition". Applied Linguistics 6: 101-117.

Fernández López, M. S. 1991. Análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Madrid: Universidad Complutense.

Han, Z. & Odlin, T. (eds.) 2006. Studies of Fossilization in Second Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.

Han, Z. & Tarone, E. 2014. Interlanguage: Forty Years Later. Amsterdam: John Benjamins.

Selinker, L. 1972. “Interlanguage.” International Review of Applied Linguistics 10: 209-231. (Traducido al español en Liceras, J., 1992).

Selinker, L. 1992. Rediscovering Interlanguage. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Interlengua
Inglés: 
Interlanguage
Francés: 
Interlangue
Alemán: 
Lernersprache/ Interlanguage
Italiano: 
Interlinguaggio
Polaco: 
Interjęzyk
Portugués: 
Interlíngua
Ruso: 
Межъязыковой
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/interlinguaxe, con data de acceso 19/05/2024).