Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Sobrexeneralización

Definición:

Tamén sobreextensión e analoxía.

Proceso na aprendizaxe da lingua materna ou da segunda lingua no que se produce un sobreemprego das regras gramaticais extendéndoas a contextos que non lles corresponden. O estudante crea formas desviadas que parten do seu coñecemento doutras estruturas da lingua. Un exemplo de sobrexeneralización en inglés sería *She can drives, no que o aprendiz crea unha estrutura desviada no canto dunha estrutura correcta (she can drive).

Exemplos: 

Un exemplo de sobrexeneralización en inglés sería *She can drives, no que o aprendiz crea unha estrutura desviada no canto dunha estrutura correcta (she can drive).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Dulay, H.; Burt, M. & Krashen, S. 1982. Language Two. New York: Oxford University Press.

Richards, J. C. (ed.). 1974. Error Analysis. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Sobregeneralización
Inglés: 
Overgeneralization
Francés: 
Surgénéralisation
Alemán: 
Übergeneralisierung
Italiano: 
Ipergenaralizzazione
Portugués: 
Sobregeneralização
Ruso: 
Чрезмерное обобщение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/sobrexeneralizacion, con data de acceso 21/06/2024).