Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Situación

Definición:

Aspecto do contexto extralingüístico no uso dunha lingua que abrangue elementos como a localización da conversa, as persoas e os obxectos implicados na conversa, os acontecementos que ocorren, o nivel de formalidade da lingua, ou as operacións e mailos textos nos que ten lugar. Á súa vez, estes aspectos encádranse nun certo dominio, que pode ser persoal, público, ocupacional ou educativo. Así, por exemplo, a localización dunha situación de uso da lingua pode darse no dominio da casa coa familia, nun hospital, nunha empresa ou nunha universidade. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Situación
Inglés: 
Situation
Francés: 
Situation
Alemán: 
Situation
Italiano: 
Situazione
Portugués: 
Situação
Ruso: 
Ситуация
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/situacion, con data de acceso 13/06/2024).