Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Transferencia

Definición:

En tradución, introducción de significados, características gramaticais ou contidos culturais dunha lingua noutra a través do proceso de tradución. Nida e Taber (1969/1982) aplican este termo aos procesos que teñen lugar na mente do tradutor e mediante os que este “transfire” os contidos da lingua orixe á lingua meta

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Nida, E. A. & Taber, C. R. 1982. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Publications for the United Bible Societies. 2nd photomechanical repr.

Nida, E. A. 1964. Towards a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill.

Shuttleworth, M. & Cowie, M. 1997. Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome Publishing.

En psicolingüística e adquisición da segunda lingua, emprego por parte do falante de elementos morfolóxicos, sintácticos, léxicos e mesmo discursivos / pragmáticos pertencentes á L1 na L2 que está a adquirir. De acordo coas teorías condutistas que prestan especial atención ao produto, cando este traspaso de elementos lingüísticos facilita a adquisición da L2 fálase de transferencia positiva, e se no canto de facilitala a entorpece fálase de transferencia negativa. Neste sentido, outro termo comunmente empregado polos defensores desta corrente é o de interferencia. No marco das teorías da interlinguaxe, a transferencia débese considerar como un proceso en si mesmo no que realmente non cabe a interpretación de se é positiva ou negativa.

Bibliografía: Silva Valdivia, 2003.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Selinker, L. & Gass, S. 1994. Second Language Acquisition: An Introductory Course. Hillsdale, NJ; Hove; London: Lawrence Erlbaum.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Transferencia
Inglés: 
Transfer
Francés: 
Transfert
Alemán: 
Transfer
Italiano: 
Transfer
Portugués: 
Transferência
Ruso: 
Передача / перенос
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/transferencia, con data de acceso 18/04/2024).