Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Tipoloxía lingüística

Definición:

Estudo da posible variación dentro das linguas que consiste nunha clasificación das mesmas en grupos, consonte á súa resposta a certos parámetros ou propiedades de natureza morfolóxica, fonolóxica, sintáctica e semántica. As clasificacións e conclusións produto dos estudos de tipoloxía lingüística poden ser útiles no ensino de linguas. No caso concreto das linguas estranxeiras, unha comparación entre a L1 e a L2 que saliente as súas diferenzas ou os seus trazos comúns é unha ferramenta metodolóxica que en ocasións facilita a comprensión de estruturas ou a adquisición de significados. Con todo, a devandita comparación debe manexarse con precaución, posto que tamén pode contribuír a que o alumno cometa erros de transferencia debidos á sobreestimación das similitudes entre ámbalas dúas linguas. Por exemplo: tanto en galego (L1) como en inglés (L2) constrúense frases nominais nas que o núcleo precede a unha frase preposicional con valor posesivo (as chaves do coche = the keys of the car); isto pode conducir á extensión da estrutura en inglés a casos nos que a opción correcta sería o emprego da forma xenitiva, que antecede ao núcleo: as chaves de Pedro = Peter’s keys, non *the keys of Peter. Pola contra, a observación de que, en palabras como sugar ou sure, o son /S/ en inglés equivale ao son da letra x galega en palabras como xa ou xirar, pode evitar que o alumno cometa o erro de realizar /S/ como /s/.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Comrie, B. 1992. Language Universals and Linguistic Typology. Oxford: Blackwell. 2nd edition.

Greenberg, H. 1966. Universals of Language. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Moure, T. 1996. La alternativa no-discreta en Lingüística: Una perspectiva histórica y metodológica. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tipología lingüística
Inglés: 
Linguistic typology
Francés: 
Typologie linguistique
Alemán: 
Sprachtypologie
Italiano: 
Tipologia linguistica
Portugués: 
Tipologia linguística
Ruso: 
Лингвистическая типология
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/tipoloxia-linguistica, con data de acceso 27/05/2024).