Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Transferencia da interlinguaxe

Definición:

Influencia dunha lingua non nativa adquirida previamente, é dicir, unha interlinguaxe, sobre o uso e/ou desenvolvemento de calquera outra lingua coñecida polo falante. Esta pode ser outra lingua non nativa ou a propia lingua nativa do falante.

Bibliografía: 

De Angelis, G. & Selinker, L. 2001. “Interlanguage Transfer and Competing Linguistic Systems in the Multilingual Mind”, in Cenoz Iragui, J.; Hufeisen, B. & Jessner, U. (eds.). Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives. Clevedon, UK: Multilingual Matters, pp. 42-58.

De Angelis, G. 2007. Third or Additional Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Transferencia de la interlengua
Inglés: 
Interlanguage transfer
Francés: 
Transfert de l'interlangue
Alemán: 
Interimsprachen-Transfer
Italiano: 
Transfer dall'interlingua
Portugués: 
Transferência / Influência interlinguística
Ruso: 
Межъязыковой перенос
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/transferencia-interlinguaxe, con data de acceso 13/07/2024).