Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Método científico

Definición:

Conxunto de principios e procedementos empregados no estudo do coñecemento, tales como:

  1. a formulación dun problema concreto;
  2. a elaboración dunha hipótese que explique o problema;
  3. a recollida de datos sobre ese problema coa axuda da observación e/ou a experimentación;
  4. a comprobación e confirmación da hipótese elaborada con anterioridade de acordo cos datos recollidos; e finalmente,
  5. a posta en relación das conclusións co corpo de coñecementos científicos xa existentes.

Poden distinguirse, en xeral, dous grandes tipos de métodos científicos: o método científico-indutivo e o método hipotético-dedutivo. Algúns investigadores teñen posto en dúbida a pertinencia do método científico na investigación sobre ensino e aprendizaxe de linguas ao cuestionar que o ensino sexa unha ciencia e propoñen outros métodos máis tradicionais de investigación. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alcaraz Varó, E. 1990. Tres paradigmas de la investigación lingüística. Alcoy: Marfil.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Método científico
Inglés: 
Scientific method
Francés: 
Méthode scientifique
Alemán: 
Wissenschaftliche Methode
Italiano: 
Metodo scientifico
Polaco: 
Metoda naukowa
Portugués: 
Método científico
Ruso: 
Научный метод
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/metodo-cientifico, con data de acceso 13/06/2024).