Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Investigación centrada na aula

Definición:

Tamén investigación dos procesos da aula.

O estudo da natureza do discurso de aula e da interacción constitúe o que se denomina investigación centrada na aula. O seu obxectivo principal é identificar aquelas características do ensino na aula que conducen a unha aprendizaxe eficaz do contido, para logo trasladalas e extrapolalas aos cursos de capacitación pedagóxica para docentes e ao desenvolvemento de programas educativos.

Esta rama da investigación aplicada ao ensino de segundas linguas adoita concentrarse nos temas seguintes:

  1. as características da linguaxe utilizada na aula;
  2. a fala do profesor: os investigadores estudaron como a persoa que fala adapta a súa expresión ao comunicarse con persoas que están aprendendo o idioma;
  3. os comentarios que o profesor proporciona aos seus alumnos sobre o seu progreso na aprendizaxe, así como en sentido inverso, é dicir, as opinións do alumno sobre distintos aspectos do proceso de ensino;
  4. as estratexias de comunicación, por exemplo, arriscarse ou aventurarse a utilizar ou probar novas estruturas da lingua estranxeira dentro da aula;
  5. o tratamento dos erros por parte do profesor; e
  6. a interacción entre o profesor e os estudantes, e a participación destes últimos.

De acordo con Chaudron (1988), as técnicas de investigación que se utilizan son a psicometría, a análise interactiva, a análise do discurso e a etnografía.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Chaudron, C. 1988. Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J. C. (ed.). 1978. Understanding Second and Foreign Language Learning: Issues and Approaches. Rowley, Mass.: Newbury House.

Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching – Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Investigación centrada en el aula
Inglés: 
Classroom-centred research
Francés: 
Recherche axée sur la salle de classe
Alemán: 
Erforschung der Unterrichtsinteraktion
Italiano: 
Ricerca centrata sulla classe
Polaco: 
Badanie skoncentrowane na klasie szkolnej
Portugués: 
Investigação centrada na sala de aula
Ruso: 
Исследование сосредоточенное в аудитории
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/investigacion-centrada-aula, con data de acceso 20/06/2024).