Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Etnografía

Definición:

Estudo da vida e a cultura dunha sociedade ou grupo étnico, en especial mediante a observación persoal. Na aprendizaxe de linguas, o termo investigación etnográfica fai referencia, por exemplo, tanto á observación e descrición daqueles intercambios lingüísticos que se producen de forma natural, como aos que teñen lugar entre o profesor e o estudante. Os datos e as hipóteses que poidan derivarse deles enmárcanse sempre dentro do contexto concreto no que se dá o proceso de aprendizaxe, o que diferencia este tipo de investigación da psicometría, cuxas hipóteses caracterizanse precisamente por estar descontextualizadas. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Byram, M. & Flemming, M. (eds.) 1998. Language Learning in Intercutural Perpective: Approaches through Drama and Ethnography. Cambridge: Cambridge University Press.

Goetz, J. P. & LeCompte, M. D. 1988. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata.

Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Woods, P. 1996. Researching the Art of Teaching: Ethnography for Educational Use. London: Routledge.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Etnografía
Inglés: 
Ethnography
Francés: 
Ethnographie
Alemán: 
Ethnographie
Italiano: 
Etnografia
Polaco: 
Etnografia
Portugués: 
Etnografia
Ruso: 
Этнография
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/etnografia, con data de acceso 24/07/2024).