Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Psicometría

Definición:

Rama da psicoloxía que versa sobre a medición de comportamentos.

En estatística e investigación sobre a aprendizaxe de linguas, aplicación de principios matemáticos e estatísticos á análise dos datos obtidos na realización dunha proba. As probas de preguntas independentes, utilizadas para medir diferentes aspectos da competencia lingüística, coñécense co nome de probas psicométricas.

Bibliografía: 

Bachman, L. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Rust, J. & Golombok, S. 1989. Modern Psychometrics: The Science of Psychological Assessment. London: Routledge and Kegan Paul, 1999.

Santisteban Requena, C. 1990. Psicometría. Teoría y práctica en la construcción de tests. Madrid: Norma.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Psicometría
Inglés: 
Psychometrics
Francés: 
Psychométrie
Alemán: 
Psychometrie
Italiano: 
Psicometria
Portugués: 
Psicometria
Ruso: 
Психометрия
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/psicometria, con data de acceso 24/05/2024).