Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Investigación de campo

Definición:

Tamén chamada traballo de campo.

Trátase dun tipo de investigación que recompila os datos en condicións naturais ou relativamente incontroladas, en contraste coa denominada investigación de laboratorio, que ten lugar en situacións controladas polo investigador. Un exemplo de traballo de campo sería o estudo da adquisición do pasado dos verbos irregulares en inglés (went fronte a *goed) recorrendo a gravacións dos procesos normais de interacción dun neno ou grupo de nenos no ámbito escolar e familiar. Existen diversos procedementos (denominados métodos de campo) para recompilar datos deste tipo, como as entrevistas ou gravacións en vídeo ou casete.

As variedades máis frecuentes de investigación de campo son:

  1. Estudo de campo ou investigación observacional. Obsérvase un fenómeno en condicións naturais e examínase a relación entre as variables sen intentar manipulalas. Estes estudos pódense cualificar como ex post facto, porque mediante eles se investiga de forma retrospectiva o efecto que produce nos individuos un determinado fenómeno que ten lugar de modo natural e sen que o investigador exerza ningún control. Os estudos ex post facto teñen aplicación naqueles casos nos que non é posible ou conveniente provocar o fenómeno que se desexa estudar (por exemplo, o fracaso escolar). Os rexistros escritos que se empregan en estudos de campo de tipo etnográfico, é dicir, que se ocupan de investigar a interacción social no mundo escolar, reciben o nome de notas de campo.
  2. Experimento natural. Estudo dunha situación na que de forma natural ou por circunstancias determinadas vaise producir un acontecemento crítico. Coñecendo isto, o investigador pode realizar un estudo de campo que, sen manipular as condicións, coincida con devandito acontecemento.
  3. Experimento de campo. Nunha situación natural, o investigador manipula certas variables independentes e estuda o seu efecto, de modo que exerce un control relativo sobre a devandita situación.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2nd edition.

Yaremko, R. M., Harari, H., Harrison, R. C. & Lynn, E. 1986. Handbook of Research and Qualitative Methods in Psychology: For Students and Professionals. Hillsdale, N J; London: Lawrence Erlbaum.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Investigación de campo
Inglés: 
Field research
Francés: 
Recherche de terrain
Alemán: 
Feldforschung
Italiano: 
Ricerca sul campo
Polaco: 
Badanie terenowe
Portugués: 
Investigação de campo
Ruso: 
Исследование на местах
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/investigacion-campo, con data de acceso 21/06/2024).