Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Investigación de laboratorio

Definición:

Tipo de investigación que, a diferenza da investigación de campo, ten lugar en situacións artificiais e especialmente deseñadas polo investigador. Trátase dunha investigación de tipo experimental, que recorre ao razoamento hipotético-dedutivo e a métodos cuantitativos. Os experimentos de laboratorio buscan un control absoluto das variables independentes, e o devandito control pode facer perigar a súa validez externa. 

Bibliografía: 

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Investigación de laboratorio
Inglés: 
Laboratory research
Francés: 
Recherche de laboratoire
Alemán: 
Laborforschung
Italiano: 
Ricerca di laboratorio
Polaco: 
Badanie laboratoryjne
Portugués: 
Investigação laboratorial
Ruso: 
Лабораторные исследования
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/investigacion-laboratorio, con data de acceso 22/05/2024).