Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Validez

Definición:

Trátase dun dos catro trazos fundamentais que cómpre ter en conta á hora de deseñar un exame, xunto coa fiabilidade, a practicidade e o valor como elemento de ensino. Dise que unha proba ou un procedemento ten validez se se pode demostrar que o que se avalía realmente é o que, no contexto de ensino en cuestión, se debe avaliar, e que a información obtida é unha representación correcta do dominio lingüístico que posúe o estudante que realiza o exame. Para calcular a validez dunha proba pódense aplicar diversos procedementos estatísticos encamiñados a analizar, por unha banda, o contido do exame, e por outra, a técnica empregada para examinar. Así, por exemplo, unha proba que fai uso dunha situación comunicativa, pero que non é aproveitada adecuadamente para examinar os elementos lingüísticos pertinentes, non será unha proba válida. Ademais de aplicar procedementos estatísticos, pódese facer desde un estudo pormenorizado da mesma ata a comparación dos resultados con aqueles que se obteñen empregando a lingua en condicións normais. Con respecto á evidencia sobre a validez dunha proba, esta adoita presentarse mediante táboas, gráficos, ou en forma de coeficiente de correlación (por exemplo, entre as puntuacións dunha proba e a porcentaxe de créditos aprobados por un estudante despois dun período de aprendizaxe).

A validez dunha proba permítelle ao docente ou investigador determinar o progreso do discente cara a unha meta nun currículo ou curso de lingua, e diferenciar niveis de destreza entre varios alumnos. A validez relaciónase coa fiabilidade, xa que a segunda é un requisito para a primeira.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Bachman, L. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Henning, G. 1987. A Guide to English Language Testing. Cambridge, Mass.: Newbury House.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2nd edition.

En estudos estatísticos, pode falarse de validez interna se os resultados se deben só ás variables controladas coas que opera o investigador, e de validez externa cando é posible xeneralizar os resultados para facelos aplicables a situacións do mundo real. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Oller, J. 1979. Language Tests at School. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Validez
Inglés: 
Validity
Francés: 
Validité
Alemán: 
Validität/ Gültigkeit
Italiano: 
Validità
Portugués: 
Validade
Ruso: 
Достоверность
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/validez, con data de acceso 15/04/2024).