Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Validez do constructo

Definición:

validez que posúe o exame que mide con fiabilidade o constructo psicológico que os seus deseñadores tentan medir. O termo constructo refírese a unha conceptualización teórica sobre un aspecto do comportamento humano que non se pode medir ou observar de forma directa. Exemplos de constructos son a intelixencia, a motivación, o aproveitamento, a actitude ou a lectura. Por exemplo, algunhas teorías sobre a lectura afirman que existen moitos constructos diferentes dentro desa destreza lingüística. Unha subdestreza relacionada coa destreza da lectura consiste en adiviñar o significado de palabras descoñecidas coa axuda do contexto. Deste xeito, todo exame que tentase medir a devandita destreza tería validez de constructo só se se demostrase que se está a medir realmente esa subdestreza en concreto.

Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Oller, J. 1979. Language Tests at School. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Validez del constructo
Inglés: 
Construct validity
Francés: 
Validité du construit
Alemán: 
Konstruktvalidität
Italiano: 
Validità del costrutto
Portugués: 
Validade do constructo
Ruso: 
Достоверность конструкции
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/validez-constructo, con data de acceso 24/05/2024).