Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Subdestreza

Definición:

Tamén subhabilidade ou microhabilidade.

Capacidade cognitiva ou física específica que forma parte dunha das catro destrezas lingüísticas fundamentais (lectura, escritura, expresión oral e comprensión oral). As subdestrezas adoitan ser necesarias e en ocasións imprescindibles para o desenvolvemento efectivo dunha destreza. Así pois, as subdestrezas inclúen todas aquelas habilidades implicadas nos procesos cognitivos e físicos de codificación e descodificación da lingua para a recepción e produción da mesma. Entre elas pódense mencionar as seguintes:

  1. o control e coordinación de aspectos psicomotores que permiten coordinar e regular a actividade muscular, ocular e dixital, así como o aparato fonador, a percepción auditiva e visual, e a expresión xestual; e
  2. procesos psicolóxicos e estratexias mnemotécnicas, tales como a asociación de ideas, a xeneralización e formulación de hipóteses, ou o establecemento de asociacións entre forma, significado e función.

Como exemplos concretos pódese dicir que xerar ideas, preparar un esquema e corrixir a ortografía dun texto escrito consideraríanse subdestrezas da destreza xeral de expresión escrita. Do mesmo xeito, o escaneado, a lectura comprensiva e a lectura crítica clasificaríanse como subdestrezas da destreza de comprensión escrita ou lectura.

O dominio destas subdestrezas é necesario para obter unha competencia e actuación lingüística efectivas tanto na L1 como na L2 e na L3.

Exemplos: 

Como exemplos concretos pódese dicir que xerar ideas, preparar un esquema e corrixir a ortografía dun texto escrito consideraríanse subdestrezas da destreza xeral de expresión escrita. Do mesmo xeito, o escaneado, a lectura comprensiva e a lectura crítica clasificaríanse como subdestrezas da destreza de comprensión escrita ou lectura.

Bibliografía: 

Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching – Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Willis, J. 1981. Teaching English through English: A Course in Language Classroom and Techniques. Harlow: Longman, 1987.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Subdestreza
Inglés: 
Subskill
Francés: 
Sous-habileté
Alemán: 
Teilfertigkeit
Italiano: 
Abilità secondarie
Portugués: 
Subcompetência
Ruso: 
Навык
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/subdestreza, con data de acceso 18/04/2024).