Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

STT

Definición:

Abreviatura do inglés equivalente a Student Talking Time, é dicir, a cantidade de tempo que os alumnos empregan a lingua meta dentro dunha clase. Dise que os enfoques comunicativos favorecen máis esta circunstancia que as aproximacións ao ensino de linguas máis tradicionais, como o método da gramática e a tradución, ou o enfoque estrutural.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Acaso, M. 2012. Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso. Madrid: Catarata.

Mehan, H. 1979. Learning Lessons: Social Organization in the Classroom. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Sinclair, J. M. & Coulthard, R. M. 1975. Towards an Analysis of Discourse. The English Used by Teachers and Pupils. London: Oxford University Press.

Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/stt, con data de acceso 15/07/2024).