Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Validez empírica

Definición:

Medida de validez dun exame obtida ao comparar os resultados dun grupo de estudantes coas súas puntuacións noutro exame que xa foi validado de forma independente e que cobre un conxunto de obxectivos semellantes. Tales comparacións poderíanse levar a cabo con:

  1. outras probas válidas ou medidas independentes obtidas ao mesmo tempo; e/ou
  2. outros exames válidos ou criterios de realización obtidos posteriormente.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Validez empírica
Inglés: 
Empirical validity
Francés: 
Validité empirique
Alemán: 
Empirische Validität
Italiano: 
Validità empirica
Portugués: 
Validade empírica
Ruso: 
Эмпирическая достоверность
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/validez-empirica, con data de acceso 20/06/2024).