Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Método Berlitz

Definición:

método de ensino de linguas iniciado por Maximilian D. Berlitz desde finais do século XIX en todas as súas escolas de Europa e América, e que levou ata as súas últimas consecuencias os postulados do método directo. Gozou de gran popularidade en boa parte debido a que os estudantes adoitaban acudir ás escolas moi motivados, e a que contaban con profesorado nativo. Os seus postulados son os seguintes:

  1. a lingua vehicular na aula é a lingua meta;
  2. ponse especial coidado en ensinar palabras e oracións utilizadas a diario;
  3. as destrezas orais organízanse seguindo unha coidadosa progresión centrada nos intercambios pregunta-resposta entre o docente e o discente; trátase, xa que logo, dun ensino moi controlado e rutineiro no que se segue un libro de texto ao pé da letra;
  4. a gramática ensínase de forma indutiva;
  5. o vocabulario concreto preséntase coa axuda de obxectos e debuxos, mentres que o vocabulario máis abstracto introdúcese mediante asociacións de ideas; e
  6. ponse unha especial énfase na gramática e na pronuncia correctas.
Bibliografía: 

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Método Berlitz
Inglés: 
Berlitz method
Francés: 
Méthode Berlitz
Alemán: 
Berlitz-Methode
Italiano: 
Metodo Berlitz
Polaco: 
Metoda Berlitza
Portugués: 
Método Berlitz
Ruso: 
Метод Берлица
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/metodo-berlitz, con data de acceso 21/06/2024).