Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Modelo de control adaptado de pensamento

Definición:

Teoría de adquisición de segundas linguas, proposta por Anderson (1976, 1980, 1983), segundo a cal a capacidade para realizar unha actividade se desenvolve en dúas fases:

  1. fase declarativa, na que a información se almacena en forma de feitos; e
  2. fase autónoma, na que os datos se estruturan en forma de procesos de fácil acceso.

Este modelo de adquisición de linguas baséase na distinción entre coñecemento declarativo e coñecemento de procedemento ou procedemental. O primeiro adquírese de forma repentina e pódese comunicar de xeito verbal; o segundo adquírese de xeito gradual, a medida que se vai desenvolvendo a destreza, e non pode ser comunicado de forma verbal. O paso do coñecemento declarativo ao procedemental desenvólvese en tres etapas:

  1. Etapa declarativa. A información almacénase en forma de feitos; por exemplo, o aprendiz pode ser consciente de que waited en inglés componse de wait- e -ed, e, con todo, pode non ser capaz de producir esta forma.
  2. Etapa asociativa. O estudante utiliza a composición (é dicir, varias producións discretas combínanse nunha) así como un proceso mediante o cal unha regra xeral se aplica a un exemplo concreto; por exemplo, o aprendiz coñece en inglés waited e stopped por separado e chega á conclusión de que engadindo -ed pódese formar o pasado simple, polo que nesta etapa poden producirse erros como *doed.
  3. Etapa autónoma. A produción lingüística xeralízase, e o discente é capaz de saber cando se deben empregar formas específicas. Os falantes nativos dunha lingua alcanzan a etapa autónoma, mentres que os aprendices dunha segunda lingua adoitan alcanzar só a etapa asociativa.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Anderson, J. 1976. Language, Memory and Thought. Hillsdale, New York: Lawrence Erlbaum.

Anderson, J. 1983. The Architecture of Cognition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Anderson, J. 1985. Cognitive Psychology and its Implications. New York: Freeman. 2nd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Modelo de control adaptado de pensamiento
Inglés: 
Adaptive control of thought model
Francés: 
Modèle de contrôle adapté de la pensée
Alemán: 
Adaptive control of thought-Modell
Italiano: 
Modello di controllo adattativo del pensiero
Polaco: 
Model adaptacyjnej kontroli myśli
Portugués: 
Modelo de controlo adaptável do pensamento
Ruso: 
Модель адаптивного контроля знаний
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/modelo-control-adaptado-pensamento, con data de acceso 27/05/2024).