Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Modelo de competencia múltiple

Definición:

Modelo ou teoría de segundas linguas definido por Cook (2001). Defende a idea de que a persoa que fala máis dunha lingua debe ser considerada por si mesma, e non como un falante monolingüe que asumiu outra lingua dentro do seu repertorio lingüístico. Derívase de aí o concepto de competencia múltiple, que implica o coñecemento de dúas ou máis linguas por parte do mesmo individuo.

De acordo con esta teoría, a L1 do alumno e máis a súa interlinguaxe constitúen un todo, é dicir, son facetas propias da persoa, polo que non deben ser consideradas como sistemas independentes. Dúas son as principais implicacións deste modelo para o ensino de segundas linguas:

  1. os profesores deben tratar de crear falantes da L2 realmente competentes no uso da segunda lingua e non imitadores dos falantes nativos; os alumnos deben ser considerados como persoas que poden funcionar perfectamente en dúas culturas distintas; e,
  2. débese facer un uso sistemático da L1 na aula.

Non hai motivos para rexeitar o emprego da L1 na clase; a L1 e L2 deben utilizarse de xeito ordenado e consciente.

Bibliografía: 

Cook, V. J. 2001. Second Language Learning and Language Teaching. London: Edward Arnold.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Modelo de competencia múltiple
Inglés: 
Multiple competence model
Francés: 
Modèle de compétence multiple
Alemán: 
Vielseitiges Kompetenzmodell
Italiano: 
Modello di competenza multiple
Portugués: 
Modelo de competência múltipla
Ruso: 
Модель компетенций
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/modelo-competencia-multiple, con data de acceso 20/06/2024).