Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Modelo do monitor

Definición:

Teoría de adquisición de segundas linguas formulada por Krashen (1981, 1985). Está considerada como unha das máis completas e neste momento resulta tamén unha das máis difundidas. Baséase en cinco hipóteses ou principios fundamentais:

  1. A hipótese da adquisición fronte á aprendizaxe. Para Krashen, o proceso de adquisición acontece de forma inconsciente como resultado da participación nos actos de comunicación natural, nos que se presta máis atención ao significado que á forma. Pola contra, o proceso de aprendizaxe xorde como produto do estudo consciente das propiedades formais da lingua meta.
  2. hipótese da orde natural. Os aprendices dunha segunda lingua seguen na súa aprendizaxe unha orde máis ou menos invariable e común a todos eles. Isto quere dicir que as estruturas gramaticais son aprendidas nunha orde previsible.
  3. hipótese do monitor. Esta hipótese dá nome a todo o modelo. De acordo con ela, os propios aprendices poden modificar e corrixir a súa produción lingüística mediante o uso do monitor. Krashen mantén que se deben dar tres circunstancias para que a utilización do monitor sexa efectiva: tempo suficiente, maior atención á forma que ao significado e coñecemento da regra.
  4. información de entrada ou input. O proceso de adquisición só terá lugar cando o aprendiz estea exposto a un aducto ou información lingüística dun grao superior ao seu nivel de competencia lingüística. Krashen represéntao como i(nput)+1.
  5. hipótese do filtro afectivo. Esta hipótese trata de explicar o papel dos factores afectivos na aprendizaxe dunha segunda lingua. O filtro afectivo controla a cantidade de input á que está exposto o aprendiz, así como o tipo de datos lingüísticos que realmente asimila. Os alumnos cunha motivación alta e con gran confianza en si mesmos mostran normalmente uns filtros afectivos baixos mentres que no caso dos estudantes desmotivados e inseguros o filtro mantense alto e, como consecuencia, o grao de input e asimilación é realmente baixo.

Ademais destes cinco axiomas básicos, Krashen define tamén outras variables que serven para completar as hipóteses anteriores. Entre elas destacamos as seguintes:

  1. A aptitude lingüística está relacionada co proceso de aprendizaxe, mentres que a actitude está vinculada ao proceso de adquisición.
  2. A L1 non interfire co proceso de adquisición dunha segunda lingua; ao contrario, pode ser utilizada como un recurso didáctico máis na aprendizaxe.
  3. A idade inflúe no proceso de adquisición de formas diversas: a cantidade de input comprensible que o alumno obtén e asimila pode verse condicionada por este factor. A idade afecta así mesmo o proceso de aprendizaxe, xa que os adultos están mellor preparados mentalmente para o estudo dos aspectos formais da lingua que os máis novos. A idade condiciona igualmente o estado afectivo do aprendiz, xa que despois da puberdade é probable que o filtro afectivo se faga máis forte e, como consecuencia, o nivel de input comprensible sexa menor.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Krashen, S. D. 1981. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press.

Krashen, S. D. 1985. The Input Hypothesis: Issues and Implications. Harlow: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Modelo del monitor
Inglés: 
Monitor model
Francés: 
Modèle du moniteur
Alemán: 
Monitor-Modell
Italiano: 
Modello del monitor
Polaco: 
Model monitora
Portugués: 
Modelo do monitor
Ruso: 
Модель монитора (С. Крашен - Лингвистика)
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/modelo-monitor, con data de acceso 20/06/2024).