Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Mecánica

Definición:

No estudo dos procesos de composición escrita, refírese a aspectos formais da mesma: ortografía, uso de signos de puntuación, abreviaturas e números. Os devanditos aspectos teñen que ser revisados durante as etapas de repaso e corrección dun texto escrito. A súa importancia é comparable á doutras cuestións que incumben ao produto escrito como, por exemplo, a unidade global, a organización, a coherencia ou a estrutura retórica.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Byrne, D. 1988. Teaching Writing Skills. Harlow: Longman.

Hedge, T. 1988. Writing. Oxford: Oxford University Press.

White, R. 1987. Writing. Advanced. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Mecánica
Inglés: 
Mechanics
Francés: 
Mécanique
Alemán: 
Mechanik
Italiano: 
Meccanica/meccanismi
Polaco: 
Machanika/Mechanizm
Portugués: 
Mecânica
Ruso: 
Механика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/mecanica, con data de acceso 14/06/2024).