Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Procesos de composición

Definición:

A realización dun traballo escrito ou composición adóitase levar a cabo en tres fases ou etapas para lograr un resultado satisfactorio:

  1. A preparación (tamén chamada pre-escritura). Para inspirarse e conseguir ideas antes de escribir a persoa utiliza unha ou máis das seguintes estratexias: apuntes e notas preliminares; chuvia de ideas, é dicir, anotar moitas ideas acerca dun tema sen prestar atención á súa organización, estrutura oracional ou ortografía; mapas de ideas (tamén chamados árbores” ou ideogramas); estrelas e cubos (Cassany, 1995); palabras clave, ou unha combinación das anteriores.
  2. A propia composición (ou escritura). Consiste en facer un esquema, un borrador e a propia escritura. Pódese elaborar un esquema ou ordenar as ideas mediante técnicas diversas, por exemplo, os mapas conceptuais.
  3. A revisión (tamén chamada reescritura ou post-escritura). Consiste no repaso e reescritura do que xa se escribiu co fin de perfeccionalo. Isto pódese levar a cabo de diversos xeitos como, por exemplo, inserindo información que se considera importante, eliminando o irrelevante, corrixindo os erros de ortografía e puntuación, e reorganizando algunhas frases ou parágrafos para que soen de xeito máis natural e sexan máis fáciles de comprender.

Dentro das moitas estratexias que se poden usar nos procesos de composición constatouse que non hai unha que poida ser considerada como a mellor para todos os alumnos. Cada persoa tería que experimentar con elas para atopar as que máis lle conveña. Para lograr unha boa composición escrita non sempre se seguen os tres pasos anteriores de forma secuencial; polo tanto, aínda que no ensino de procesos de composición préstase especial atención ao desenvolvemento das estratexias arriba mencionadas, considérase que é mellor non insistir en regras ríxidas..

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cassany, D. 1995. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

White, R. & Arndt, V. 1991. Process Writing. London: Longman.

White, R. 1987. Writing. Advanced. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Procesos de composición
Inglés: 
Composing processes
Francés: 
Processus de composition
Alemán: 
Schreibprozess
Italiano: 
Processi di composizione
Polaco: 
Proces kompozycyjny
Portugués: 
Processos de composição
Ruso: 
Создание процесса
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/procesos-composicion, con data de acceso 19/05/2024).