Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Chuvia de ideas

Definición:

Debate libre e relativamente carente de estrutura acerca dun tema proposto como medio para xerar ideas. A chuvia de ideas serve como potenciador de pensamentos, iniciativas e suxestións entre un grupo de estudantes, profesores etc., e moitas veces como primeiro paso para a preparación doutra actividade. Cada membro do grupo aporta os seus puntos de vista, ás veces incoherentes e desordenados, para levar a cabo un proxecto grupal ou profesional.

Crese que a chuvia de ideas estimula e desenvolve a creatividade, pois xera un meirande número de pensamentos, máis flexibilidade e orixinalidade. Ademais, crea un clima grupal de confianza e tolerancia, e promove a libre expresión e a cohesión dentro do grupo. Por outra banda, dificulta tamén o comportamento individualista e disruptivo.

De acordo con Prado (1986, 1987), grazas á chuvia de ideas na aula os estudantes melloran o seu vocabulario activo, escriben composicións máis interesantes, tratan ao profesor como a un compañeiro, son fonte de coñecementos e experiencias, teñen máis iniciativa e sentido do humor, traballan activamente en grupo, e desenvolven a capacidade de pensar por si mesmos.

Bibliografía: 

Prado, D. 1986. El torbellino de ideas: hacia una enseñanza más participativa. Madrid: Cincel-Kapelusz, D. L.

Prado, D. 1987. Enseñar-aprender (con) torbellino de ideas. Santiago de Compostela: Lubricán.

No ensino da expresión escrita, forma de escritura previa na que un estudante ou grupo de estudantes escriben tantas ideas como lles é posible acerca dun tema, sen prestar atención á organización, estrutura oracional ou á ortografía. A chuvia de ideas serve para reunir diferentes puntos de vista relacionados con un tema de composición, e para xerar outros novos.

Algunhas das actividades de escritura que se adoitan incluír dentro da chuvia de ideas son as seguintes:

  1. Agrupamento. O estudante anota un tema ou concepto no medio dunha páxina e reúne as ideas en grupos ao seu redor.
  2. Banco de palabras. O estudante confecciona un listado coas palabras que se lle ocorren acerca dunha materia e ordénaas despois por categorías.
  3. Deseño de mapas. O estudante prepara unha representación gráfica das palabras clave que se poden empregar nunha composición.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Prado, D. 1986. El torbellino de ideas: hacia una enseñanza más participativa. Madrid: Cincel-Kapelusz, D. L.

Prado, D. 1987. Enseñar-aprender (con) torbellino de ideas. Santiago de Compostela: Lubricán.

Proett, J. & Gill, K. 1986. The Linking Process in Action. Urbana, Illinois: National Council of Teachers of English.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Torbellino de ideas (TI) / Lluvia de ideas
Inglés: 
Brainstorming
Francés: 
Remuée de méninges / Brainstorming
Alemán: 
Brainstorming
Italiano: 
Attività di discussione preliminare libera
Portugués: 
Brainstorming
Ruso: 
Метод "мозговой атаки"
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/chuvia-ideas, con data de acceso 24/05/2024).