Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proceso-produto

Definición:

Distinción ou dicotomía común no ámbito da aprendizaxe e didáctica de segundas linguas. Dise que certas técnicas ou metodoloxías poñen unha énfase maior no produto mentres que outras, pola contra, están máis interesadas no proceso; no entanto, é conveniente considerar estes dous conceptos como complementarios un do outro, máis que como polos opostos. No ámbito da expresión escrita as notas, composicións, cartas e demais representarían o produto final, mentres que as diversas fases que implican a realización desas tarefas escritas, como o xerar ideas, esbozar un guión do que se quere escribir, preparar un borrador, revisar e editar o borrador anterior, formarían parte do proceso da escritura. Esta dicotomía poderíase aplicar ao resto das destrezas lingüísticas e ata ao deseño curricular de programas onde contrastan, por exemplo, programas cuns obxectivos fixados de antemán con outros de carácter procesual que avogan por implicar ao alumno de forma directa no proceso de aprendizaxe, negociando co profesor os obxectivos do curso. Finalmente, é necesario sinalar que nos últimos anos houbo unha tendencia a favorecer e promover determinados procesos máis que preocuparse de forma exclusiva polos resultados obtidos. Na maior parte das ocasións é imprescindible combinar ambas as perspectivas.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Breen, M. P. 1987. "Contemporary Paradigms in Syllabus Design". Language Teaching 20/2: 81-93 & 20/3: 157-174.

McDonough, S. H. 1995. Strategy, Process and Skill in Language Learning. London: Edward Arnold.

White, R. 1988. The ELT Curriculum. Design, Innovation and Management. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Proceso-producto
Inglés: 
Process vs. product
Francés: 
Processus/ produit
Alemán: 
Prozess vs. Produkt
Italiano: 
Processo-prodotto
Polaco: 
Proces/Produkt
Portugués: 
Processo vs. produto
Ruso: 
Процесс против продукта
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proceso-produto, con data de acceso 16/06/2024).