Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Método do silencio

Definición:

Tamén chamado método silencioso ou vía silenciosa.

método de ensino de segundas linguas ideado por Caleb Gattegno nos anos 60 do século XX. Recolle ideas do enfoque do código cognitivo, que sostén que as persoas utilizan os seus propios procesos mentais para descubrir as regras da lingua que se está a aprender, e non os hábitos adquiridos por imitación. O método toma o seu nome do silencio que ha de gardar a docente fronte ao papel activo que adquire o discente. O profesor utiliza unha serie de xestos, mímica, así como apoios gráficos e visuais aos que debe responder o alumno. É moi característico deste método o uso dunha serie de regretas (en inglés, rods), coñecidas como “regretas Cuisenaire, de distintas cores e que representan elementos da lingua. Tamén se recorre a cadros de pronuncia denominados fidels. Non se usan explicacións gramaticais. Considérase que o alumno debe ser responsable da súa propia aprendizaxe, e que por iso debe desenvolvelo de forma autónoma.

Bibliografía: 

Gattegno, C. 1976. The Common Sense of Teaching Foreign Languages. New York: Educational Solutions.

Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and Principles in Language Teaching. New York: Oxford University Press.

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Sánchez Pérez, A. 2009. La enseñanza de idiomas en los últimos 100 años. Métodos y Enfoques. Madrid: SGEL.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Método del silencio
Inglés: 
Silent way
Francés: 
Méthode silencieuse
Alemán: 
Silent Way
Italiano: 
Metodo del silenzio
Polaco: 
Cicha metoda
Portugués: 
Método silencioso
Ruso: 
Метод тихого обучения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/metodo-silencio, con data de acceso 24/05/2024).