Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Enfoque do código cognitivo

Definición:

Aproximación ao ensino de segundas linguas baseada no principio de que a aprendizaxe está fundamentada en procesos mentais de carácter activo máis que nunha mera adquisición de hábitos a través da imitación e a práctica. O alumnado, de acordo con este enfoque, toma un papel activo na súa aprendizaxe formulando hipóteses sobre o funcionamento do sistema gramatical. Aínda que non podemos falar dunha metodoloxía cognitiva en si mesma, varios métodos tales como o enfoque comunicativo ou o enfoque por tarefas inspiráronse nesta aproximación.

Bibliografía: 

Rivers, W. M. 1981. Teaching Foreign Language Skills. Chicago: University of Chicago Press. 2nd edition.

Vila Mendiburu, I., Plá Vacin, L., Ribé Queralt, R. & Vidal Llorens, N. 1997. Enseñar y aprender en la Educación Secundaria. Barcelona: Horsori y Universitat de Barcelona.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enfoque del código cognitivo
Inglés: 
Cognitive code approach
Francés: 
Approche du code cognitif
Alemán: 
Kognitiver Ansatz
Italiano: 
Approccio basato su codice cognitivo
Polaco: 
Podejście oparte na kodzie kognitywnym
Portugués: 
Abordagem cognitiva
Ruso: 
Дедуктивное обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/enfoque-codigo-cognitivo, con data de acceso 17/04/2024).