Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Método de debate

Definición:

actividade didáctica que consiste nunha conversa en grupo (ben sexa un grupo reducido de estudantes ou toda a clase), orientada cara a un obxectivo concreto, e que adoita promover a interacción entre docente e discentes para elixir o tema. Pode usarse como técnica para desenvolver habilidades propias da comunicación oral como, por exemplo, a organización de quendas de fala. Empréganse catro procedementos de debate distintos, que se diferencian no grao de intervención que exerce o docente:

  1. Recitado. Debate dirixido polo profesor, coidadosamente estruturado, e no que o docente comproba se os estudantes aprenderon certos aspectos.
  2. Debate guiado. De estrutura máis flexible, no que o profesor potencia a comprensión dos contidos importantes.
  3. Debate reflexivo. É o de estrutura máis flexible de todos. O alumno exercita formas de pensamento críticas e creativas, soluciona problemas e explora novos temas.
  4. Debate en grupos reducidos. A clase divídese en grupos pequenos e os estudantes asumen responsabilidades para realizar o debate. 
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Tarone, E. & Yule, G. 1989. Focus on the Language Learner. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Método de debate
Inglés: 
Discussion method
Francés: 
Méthode de débat
Alemán: 
Diskussionsmethode
Italiano: 
Metodo basato su discussione
Polaco: 
Metoda dyskusji
Portugués: 
Método de debate
Ruso: 
Метод обсуждения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/metodo-debate, con data de acceso 14/06/2024).