Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Aprendizaxe cooperativa

Definición:

Método de ensino e aprendizaxe de linguas no que as clases se organizan de xeito que o alumnado traballa en grupos reducidos dentro dos que se establecen relacións de interdependencia positiva e interacción social, e onde se comparten responsabilidades e obxectivos nos procesos de ensino-aprendizaxe, así como obxectivos de aprendizaxe; os resultados xorden da cooperación entre os distintos compoñentes do grupo. Ademais, o traballo en grupo diminúe a competitividade negativa e fomenta a colaboración e integración dos que o forman, e repercute positivamente no proceso de aprendizaxe, aumentando así a súa efectividade. Cada individuo é unha peza fundamental dentro do grupo e cando realiza progresos o grupo tamén progresa; deste xeito aumenta a súa autoestima e confianza en si mesmo, ao tempo que a colaboración fortalece os vínculos de relación entre os compoñentes do grupo.

Existe unha diferenza importante entre os grupos de aprendizaxe tradicionais e os de carácter cooperativo; mentres que os primeiros adoitan ser de natureza homoxénea (todos os seus membros comparten metas e teñen un nivel de aptitude semellante), os segundos tenden a integrar a discentes de diversas características (nivel de aptitude, rapidez de asimilación de conceptos, etc.) e promoven o liderado compartido, que implica un mesmo grao de responsabilidade e participación nas actividades de aprendizaxe levadas a cabo polo grupo, así como o mantemento dunhas boas relacións dentro do mesmo. Ademais, nos grupos tradicionais, o docente segue a ter un papel dominante dentro da situación de aprendizaxe; pola contra, nun grupo de aprendizaxe cooperativa, o profesor pasa a desempeñar a función de supervisor, facilitador da aprendizaxe ou guía que articula o traballo do grupo, fomentando a participación dinámica de cada un dos seus membros. Para implementar a aprendizaxe cooperativa hai que ter en conta aspectos como os que seguen:

 1. a especificación e secuenciación dos obxectivos didácticos;
 2. o tamaño do grupo;
 3. a distribución dos alumnos nos distintos grupos (formación de grupos heteroxéneos ou homoxéneos);
 4. a disposición do espazo físico da aula;
 5. a planificación do material didáctico para fomentar a interdependencia;
 6. a asignación de roles e distribución de responsabilidades individuais;
 7. a explicación das tarefas ao alumno;
 8. a distribución das responsabilidades individuais;
 9. a organización da cooperación intergrupal;
 10. o control da conduta dos alumnos;
 11. a axuda ao alumno na realización das tarefas; e
 12. a avaliación da calidade e cantidade da aprendizaxe así como do funcionamento do grupo.

A aprendizaxe cooperativa está relacionada cos conceptos de interacción en grupos pequenos, e os métodos de ensino centrados no alumno.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Ovejero Bernal, A. 1990. El aprendizaje cooperativo. Barcelona: PPU.

Oxford, R. L. 1997. “Cooperative Learning, Collaborative Learning, and Interaction: Three Communicative Strands in the Language Classroom.” Modern Language Journal 81: 443-456.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Aprendizaje cooperativo
Inglés: 
Cooperative learning
Francés: 
Apprentissage coopératif
Alemán: 
Kooperatives Lernen
Italiano: 
Apprendimento cooperativo
Portugués: 
Aprendizagem cooperativa
Ruso: 
Коллективное обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/aprendizaxe-cooperativa, con data de acceso 24/05/2024).